Waar vind ik een bank die mij als ZZP´er een hypotheek kan verstrekken?

Steeds meer mensen kopen een huis in plaats van dat ze gebruik maken van een huurwoning. Dit komt vooral doordat de huren van huizen steedshypotheek sneller stijgen. Sociale huurwoningen zijn sowieso erg moeilijk te krijgen, zeker in de Randstad. Als jij ook liever een koophuis hebt dan maandelijks een torenhoge huur te betalen dan kun je beginnen met te onderzoeken hoeveel je kunt lenen voor een hypotheek en bij welke bank je als zzp´er de beste hypotheek kunt krijgen.

Een gezond bedrijf voor een ZZP hypotheek is een noodzaak

Je kunt als zzp´er zeker een bank vinden die jou een hypotheek wil verstrekken. Voorwaarde daarvoor is dat je bedrijf gezond is. Dit kun je aantonen door het overleggen van jaarstukken. Een financier wil vaak de jaarrekening van meerdere jaren inzien om te kunnen beoordelen of jouw bedrijf ook op de langere termijn gezond genoeg is om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Als je kunt aantonen dat je over meerdere jaren een goede omzet hebt gedraaid dan is het vaak geen probleem om geld te lenen voor de aankoop van een huis of een kantoorpand.

Een goede hypotheek afsluiten als zzp´er scheelt je veel geld!

Als je op zoek bent naar een goede hypotheek en een bank waar je als zzp´er zo’n hypotheek kunt krijgen dan neem je nu contact op met Fina Forte. Zij kunnen je adviseren over het afsluiten van een aantrekkelijke hypotheek als zelfstandig ondernemer. Zij kennen de markt en de situatie waarin je als zzp´er verkeert. Zij kunnen een snelle berekening maken van wat er mogelijk is in jouw specifieke situatie. Je kunt zelf alvast een globale berekening maken met de rekentool die je op de website van Fina Forte kunt vinden. Aan deze globale berekening kun je geen rechten verbinden maar het geeft wel een goede indicatie van wat er eventueel mogelijk is. Hiervoor is het natuurlijk wel noodzakelijk de juiste gegevens in te vullen.

Vaststellingsovereenkomst en de rol van het UWV

Bij het ontslag van een werknemer zijn soms meer personen of organisaties betrokken dan enkel de betreffende werknemer en werkgever. Zo moet een werkgever bij een regulier ontslag toestemming hiervoor aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Ook een werknemer moet soms contact opnemen met het UWV, namelijk wanneer hij of zij na het ontslag een WW-uitkering wil ontvangen. Een ontslag met wederzijds goedvinden is echter een bijzonder geval. Bij een dergelijk ontslag stellen de werknemer en werkgever samen een vaststellingsovereenkomst op waarin het ontslag wordt afgehandeld. Beide partijen kunnen zich dan dus in het beëindigen van het arbeidscontract vinden, wat dit een bijzonder soort ontslag maakt. Welke rol heeft het UWV in dit geval?

Toestemming van UWV voor ontslag

Een werkgever kan niet zomaar elke werknemer om elke reden ontslaan. Om werknemers te beschermen tegen een onredelijk ontslag, moet een werkgever soms toestemming voor een ontslag aanvragen bij het UWV. Hiertoe dient de werkgever een ontslagaanvraag in bij het UWV die deze aanvraag doorgaans binnen vier weken beoordeelt. Het UWV kan de werkgever dan een ontslagvergunning geven. Hiertoe zal het UWV besluiten wanneer er bedrijfseconomische redenen voor een ontslag zijn of in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

In geval van ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst ondertekenen, is de situatie echter anders. In dit geval is immers niet alleen de werkgever maar ook de werknemer voorstander van het ontslag, zodat het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV niet is vereist. Het ontslag kan dan dus zonder toestemming van het UWV plaatsvinden.

WW-uitkering aanvragen bij het UWV

Een WW-uitkering is een bepaald bedrag dat werkzoekenden voor een bepaalde duur kunnen ontvangen. Deze uitkering dient bij het UWV aangevraagd te worden. Het UWV controleert dan of iemand daadwerkelijk recht heeft op een WW-uitkering. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar het arbeidsverleden van een werkzoekende, maar ook naar de reden van zijn of haar laatste arbeidsbeëindiging. Zo ontvangt bijvoorbeeld iemand die zelf ontslag heeft genomen geen WW-uitkering.

Bij een vaststellingsovereenkomst

Tot 2006 gold bovendien dat een (ex-)werknemer zijn recht op een WW-uitkering verliest wanneer hij of zij niet protesteert tegen zijn of haar ontslag. Vanaf 2006 is deze regel echter versoepeld. Concreet, houdt dit in dat ook een werknemer die géén protest tegen zijn of haar ontslag heeft aangetekend recht kan hebben op een WW-uitkering. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst staat het in de toekomst ontvangen van een WW-uitkering dus niet in de weg. Wél is nog steeds vereist dat het ontslag op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden. Een werknemer die dus zelf opstapt bij zijn werkgever heeft ook na 2006 geen recht op een WW-uitkering.

Avero Achmea Zorgverzekering Review

In de gezondheidszorg zijn er de laatste jaren heel wat veranderingen geweest. Voor 2006 werd er nog gebruik gemaakt van het ziekenfonds, de particuliere- en ambtenaren zorgverzekering. Deze verschillende verzekeringen heeft de overheid in 2006 afgeschaft. De overheid heeft daarvoor in de plaats een verplichte basisverzekering ingevoerd. Alle inwoners van Nederland moeten minimaal een basisverzekering zorgbehandeling hebben. Iedere zorgverzekeraar heeft deze basisverzekering. Een zorgverzekeraar mag een inwoner van Nederland bij het aanmelden nooit weigeren. De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars aan elkaar gelijk. In de basisverzekering worden ongeveer 95% van alle kosten die u kunt hebben vergoed. De zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt door de overheid jaarlijks bepaalt.

Verplicht eigen risico

In 2008 heeft de overheid een verplicht eigen risico ingevoerd. Ondanks dat dit verplicht eigen risico bijna jaarlijks wordt verhoogd, blijft het in 2017 gelijk aan dat van 2016. In 2017 bedraagt dat ook €385,-. U zal dus de eerste € 385 van uw zorgkosten uit de basis¬verzekering zelf moet betalen. Er wordt veel over het eigen risico geklaagd. Tegenwoordig zijn er veel mensen die niet meer naar de dokter gaan omdat ze de kosten niet kunnen betalen. Er zijn personen die vanuit de tweede kamer zeggen dat het beter is het verplichte eigen risico af te schaffen. Bij veel zorgverzekeraars kan men het eigen risico gespreid betalen of een betalingsregeling afspreken.

Overstappen

Rond de jaarwisseling wordt er op de tv veel reclame gemaakt over de zorgverzekeringen. Het is dan mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Laat u niet alleen verleiden door de lage premie. Indien u wilt overstappen moet u naar het hele pakket kijken dat u kunt verwachten. Daarvoor moet u er meerdere zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Avéro Achmea

Indien u kiest voor de zorg van Avéro Achmea dan heeft u, als u de Basisverzekering Zorg afgesloten heeft, via de zorgbemiddeling altijd snel toegang tot de beste zorg. Het maakt hierbij niet uit of u als Basisverzekering ZorgPlan Natura of ZorgPlan Restitutie heeft. Voor de eerste betaalt u minder premie, bij de tweede is de keuzevrijheid groter. Avéro Achmea heeft met bijna alle zorgverleners afspraken gemaakt (gecontracteerde zorgverleners). De zorgverleners zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, fysiotherapeuten en tandartsen. Bij de verzekering die u afsluit zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Het eigen risico gespreid betalen

Bij Avéro Achmea kunt u niet van tevoren gespreid betalen. Dat is mogelijk als u onkosten heeft gemaakt. U kunt zelf met Avéro Achmea afspreken om een ontvangen eigen risico factuur gespreid te betalen. U moet wel akkoord gaan met een automatische incasso en het bedrag in maximaal 12 maanden af te lossen.

Aanvullende verzekering

Een basisverzekering dekt ongeveer 95% van alle kosten. Indien u dat niet genoeg vindt kunt een aanvullende verzekering afsluiten. De aanvullende verzekeringen van Avéro Achmea behoren tot de beste van Nederland. U kunt daarbij kiezen uit Intro, Start, Royaal en Excellent. Indien u de allerbeste aanvullende verzekering wilt hebben dan moet u Excellent nemen. De dekking is zeer compleet. U zal voor de inschrijving wel een vragenlijst moeten invullen over de behandelingen de u de afgelopen jaren ondergaan heeft.

Tandarts

Indien u ouder dan 18 jaar bent en u wilt uw gebit goed verzekeren dan kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Daarbij kunt u kiezen uit T Start, T Extra, T Royaal en T Excellent. Voor T Royaal en T Excellent is er een medische selectie.